Oświetlenie przeszkodowe | WP MKS Romicomp
Moderowany Katalog Stron
website

Produkcja i sprzedaż opraw i lamp oświetlenia przeszkodowego wykonanych w najnowocześniejszej technologii LED. Marka oświetlenia Smart Beacon gwarantuje długotrwałą eksploatację i niskie koszty użytkowania wynikające z małego zapotrzebowania na energię. Oferujemy podwójne oznakowanie przeszkód lotniczych: dzienne i nocne. Realizujemy układy synchronicznego zaświecania lamp na farmach elektrowni wiatrowych. Oświetlenie przeszkodowe Smart Beacon działa w pełni w sposób automatyczny, sterowane zegarem zmierzchowym. Współpraca z zasileniem awaryjnym zapewnia ciągłość oświetlenia w przypadku zaniku zasilania. Nowoczesny system oświetlenia przeszkodowego elektrowni wiatrowych Bluesoft STC Smart Beacon znacząco zwiększa bezpieczeństwo i bezkolizyjność ruchu lotniczego.